BorobudurPedia

Candi Borobudur | Candi Mendut | Candi Pawon

SUNGAI

Adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Di Kawasan Borobudur terdapat 2 buah sungai yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. Sungai Progo atau warga sekitar menyebutnya Kali Progo adalah sungai terpanjang di Jawa Tengah, daerah yang dilaluinya adalah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul (D.I. Yogyakarta). Sungai Progo memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat di Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Karena aliran airnya menghidupi masyarakat di sana yang sebagian besar bekerja dari bercocok tanam yang memerlukan ketersediaan air yang sesuai. Sungai ini bersumber dari lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Kedua gunung tersebut nampak seperti gunung kembar yang letaknya relatif berdekatan. Gunung Sindoro terletak di sebelah utara Gunung Sumbing yakni di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Mata air Sungai Progo dari Gunung Sumbing tepatnya terletak di Dusun Jumprit, Desa Tegalrejo, Kabupaten Temanggung Sedangkan Gunung Sumbing di sebelah selatan Gunung Sindoro, di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (http://www.kompasiana.com). Sungai Elo yang mengalir di Kawasan Borobudur bertemu dengan sungai Progo di wilayah sekitar Mendut. Menurut Soedarsono (1954), keadaan Sungai Elo dan dan Progo sama seperti keadaan sungai Gangga dan Yamuna, sungai ini juga bersatu seperti itu dan tepat di bersatunya sungai tersebut di sanalah terdapat kota suci Prayaga. Keletakan geografis di Kawasan Borobudur ini yang memungkinkan menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi pendirian Candi Borobudur.

Scroll to top