BorobudurPedia

Candi Borobudur | Candi Mendut | Candi Pawon

STUPA

Adalah bangunan atau susunan batuan yang menyerupai genta yang ada di candi peninggalan agama Buddha, atau biasanya merupakan bangunan suci agama Buddha (tempat menyimpan relik atau benda-benda suci sang Buddha). Stupa terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian dasar yang berbentuk membulat disebut anda, bagian tengah yang disebut yasti, sedang pagar yang mengelilinginya disebut harmika, dan bagian puncak yang berupa payung disebut chatra. Stupa adalah perlambangan dari tempat penyimpanan abu jenazah Buddha Ghautama. Stupa yang terdapat di Candi Borobudur berupa stupa pada pagar langkan, stupa terawang belah ketupat, stupa terawang bujur sangkar, dan stupa induk. Candi Borobudur mempunyai 72 buah stupa pada tiga lantai teratas dengan stupa besar yang menjadi pusatnya. Ke-72 stupa tersebut merupakan stupa berlubang yang mempunyai rongga di dalamnya dan berisikan arca Buddha. Pada lantai 8, bentuk lubang pada stupa adalah kotak, sedangkan pada lantai 9 – 10 bentuk lubangnya adalah belah ketupat. Stupa induk tidak terdapat rongga di dalamnya. Selain 72 stupa di lantai teratas, Borobudur mempunyai stupa-stupa kecil pada kemuncak pagar langkan di lantai 3 – 7.

Scroll to top