adalah sifat mineral dimana mineral tidak tembus cahaya meskipun dalam bentuk helaian/lembaran yang sangat tipis. Biasanya mineral ini mempunyai kilap metalik.

Contoh mineral opak pada batu penyusun Candi Borobudur adalah mineral magnetit.


Mineral magnetit yang terkandung dalam batu penyusun candi (sumber: www.geology.neab.net)