adalah merupakan pohon langka yang dapat berfungsi sebagai peneduh dan pemecah angin (wind breaker). Oleh karena itu, nyamplung ditanam pada sisi barat laut, timur laut dan tenggara zona 1. Selain itu, pohon nyamplung ini juga terpahatkan pada relief Candi Borobudur.

Nyamplung memiliki nama ilmiah Calophyllum iniophyllum dengan ciri-ciri tinggi pohon dapat mencapai 20-25 meter dengan batang tidak lurus, tetapi bercabang rendah, mendekati permukaan tanah. Berakar tunggang yang berbentuk bulat berwarna coklat. Berdaun tunggal, dengan bentuk bulat memajang atau oval, ujung daun tumpul dengan pangkal membulat, letak daun silang dan berhadap-hadapan.

Bunga nyamplung merupakan bunga tunggal yang berbentuk tandan, terletak diketiak daun yang teratas. Buah nyamplung berbentuk bulat, tebal dan keras, berwarna hijau berubah menjadi coklat ketika kering.


Pohon dan buah Nyamplung