BorobudurPedia

Candi Borobudur | Candi Mendut | Candi Pawon

MANIK-MANIK

adalah butiran-butiran kecil yang terbuat dari biji-bijian, kulit telur, merjan, kerang, tulang, gading, kaca, logam, atau batuan yang diberi lubang dan diuntai sebagai perhiasan. Penggambaran manik-manik terdapat pada relief Candi Borobudur.

Scroll to top