BorobudurPedia

Candi Borobudur | Candi Mendut | Candi Pawon

CAMPBELL STOKES

adalah alat yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari pada suatu periode tertentu yang dapat dinyatakan dalam satuan waktu (jam) atau persen.

Prinsip kerja dari Campbell stokes ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar ini yang disebut sebagai lama penyinaran matahari bersinar dalam satu hari dalam satuan jam atau menit.

Campbell stokes terpasang di Stasiun Klimatologi Balai Konservasi Borobudur, digunakan untuk mendukung pelestarian Candi Borobudur dari segi lingkungan mikro. Data dari lama penyinaran matahari dapat digunakan untuk mengetahui retakan dan perubahan warna zat organik, seperti lichen pada permukaan batu Candi Borobudur akibat penyinaran matahari.


Campbell stokes yang dipasang di Stasiun Klimatologi Balai Konservasi Borobudur

Scroll to top