PELAT TETES

Adalah alat yang terbuat dari porselin, digunakan sebagai tempat larutan pada pengujian asam atau basa. Digunakan untuk mereaksikan zat dalam jumlah yang sangat kecil.

Pelat tetes salah satu fungsinya digunakan untuk mereaksikan endapan garam Candi Borobudur dengan larutan asam klorida (HCl), untuk mengetahui jenis garam, apabila terajdi gelembung maka garam termasuk dalam garam karbonat.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *