MAHKOTA

adalah simbol tradisional dalam bentuk tutup kepala yang dikenakan oleh rajaratu atau dewa. Bagi yang memakainya—secara tradisional—mahkota merupakan lambang bagi kekuasaan, legitimasi, keabadian, kejayaan, kemakmuran, kejayaan, dan kehidupan setelah kematian.

Pada dinding Candi Borobudur dijumpai relief yang menggambarkan tokoh yang memakai beberapa bentuk mahkota.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *